EvanjelickýEzdráš2,40

Ezdráš 2:40

Levíti: synov Jéšúových a Kad­miélových, totiž synov Hódav­jových, sedem­desiatštyri,


Verš v kontexte

39 synov Chárímových tisíc­sedem­násť. 40 Levíti: synov Jéšúových a Kad­miélových, totiž synov Hódav­jových, sedem­desiatštyri, 41 Speváci: synov Ásáfových stod­vad­saťosem.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

40 Levitov: synov Ješu­ových a Kad­mielových zo synov Hodaviášových sedem­desiatštyri;

Evanjelický

40 Levíti: synov Jéšúových a Kad­miélových, totiž synov Hódav­jových, sedem­desiatštyri,

Ekumenický

40 Leviti: po­tom­kov Jéšuu a Kad­míela po Hódav­jovi bolo sedem­desiatštyri.

Bible21

40 Levité: synové Ješuovi, to­tiž Kad­mie­lovi, ze synů Hodaviášových 74