Roháček2. Mojžišova6,22

2. Mojžišova 6:22

Exodus

A synovia Uzzielovi: Mišael, El­cafán a Sit­ri.


Verš v kontexte

21 A synovia Jis­hárovi: Kórach, Néfeg a Zich­ri. 22 A synovia Uzzielovi: Mišael, El­cafán a Sit­ri. 23 A Áron si vzal Alžbetu, dcéru Am­minadábovu, ses­tru Názonovu, za ženu, a porodila mu Nádaba a Abihú-va, Eleazára a Itamára.

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

22 A synovia Uzzielovi: Mišael, El­cafán a Sit­ri.

Evanjelický

22 Synovia Uzíélovi: Mišáél, El­cáfán a Sit­rí.

Ekumenický

22 Synovia Uzzíela: Míšael, El­cáfan a Sit­ri.

Bible21

22 Synové Uzie­lovi: Mišael, El­cafan a Si­t­ri.