Roháček2. Mojžišova6,21

2. Mojžišova 6:21

Exodus

A synovia Jis­hárovi: Kórach, Néfeg a Zich­ri.


Verš v kontexte

20 A Am­ram si vzal Jochebeď, svoju tet­ku za ženu, a porodila mu Árona a Mojžiša. A rokov života Am­ramových bolo sto trid­saťsedem rokov. 21 A synovia Jis­hárovi: Kórach, Néfeg a Zich­ri. 22 A synovia Uzzielovi: Mišael, El­cafán a Sit­ri.

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

21 A synovia Jis­hárovi: Kórach, Néfeg a Zich­ri.

Evanjelický

21 Synovia Jis­hárovi: Kórach, Nefeg a Zich­rí.

Ekumenický

21 Synovia Jis­hára: Kórach, Nefeg a Zik­ri.

Bible21

21 Synové Jisha­rovi: Ko­rach, Nefeg a Zi­chri.