Roháček2. Mojžišova6,23

2. Mojžišova 6:23

Exodus

A Áron si vzal Alžbetu, dcéru Am­minadábovu, ses­tru Názonovu, za ženu, a porodila mu Nádaba a Abihú-va, Eleazára a Itamára.


Verš v kontexte

22 A synovia Uzzielovi: Mišael, El­cafán a Sit­ri. 23 A Áron si vzal Alžbetu, dcéru Am­minadábovu, ses­tru Názonovu, za ženu, a porodila mu Nádaba a Abihú-va, Eleazára a Itamára. 24 A synovia Kórachovi: As­sír, El­kána a Abiazaf. To sú čeľade Kórachov­cov.

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

23 A Áron si vzal Alžbetu, dcéru Am­minadábovu, ses­tru Názonovu, za ženu, a porodila mu Nádaba a Abihú-va, Eleazára a Itamára.

Evanjelický

23 Áron si vzal za ženu Elišebu, dcéru Aminádábovu, ses­tru Machšónovu; tá mu porodila Nádába, Abíhúa, Eleázára a Itámára.

Ekumenický

23 Áron si vzal za ženu Elíšebu, dcéru Am­mínadaba, ses­tru Na­chšóna. Tá mu porodila Nádaba, Abíhua, Eleazára a Ítamara.

Bible21

23 Áron si vzal za ženu Eliše­bu, dce­ru Ami­na­da­bovu a sest­ru Na­chšo­novu, a ta mu po­ro­di­la Náda­ba, Abi­hua, Ele­aza­ra a Ita­ma­ra.