Evanjelický2. Mojžišova6,22

2. Mojžišova 6:22

Exodus

Synovia Uzíélovi: Mišáél, El­cáfán a Sit­rí.


Verš v kontexte

21 Synovia Jis­hárovi: Kórach, Nefeg a Zich­rí. 22 Synovia Uzíélovi: Mišáél, El­cáfán a Sit­rí. 23 Áron si vzal za ženu Elišebu, dcéru Aminádábovu, ses­tru Machšónovu; tá mu porodila Nádába, Abíhúa, Eleázára a Itámára.

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

22 A synovia Uzzielovi: Mišael, El­cafán a Sit­ri.

Evanjelický

22 Synovia Uzíélovi: Mišáél, El­cáfán a Sit­rí.

Ekumenický

22 Synovia Uzzíela: Míšael, El­cáfan a Sit­ri.

Bible21

22 Synové Uzie­lovi: Mišael, El­cafan a Si­t­ri.