Ekumenický2. Mojžišova6,22

2. Mojžišova 6:22

Exodus

Synovia Uzzíela: Míšael, El­cáfan a Sit­ri.


Verš v kontexte

21 Synovia Jis­hára: Kórach, Nefeg a Zik­ri. 22 Synovia Uzzíela: Míšael, El­cáfan a Sit­ri. 23 Áron si vzal za ženu Elíšebu, dcéru Am­mínadaba, ses­tru Na­chšóna. Tá mu porodila Nádaba, Abíhua, Eleazára a Ítamara.

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

22 A synovia Uzzielovi: Mišael, El­cafán a Sit­ri.

Evanjelický

22 Synovia Uzíélovi: Mišáél, El­cáfán a Sit­rí.

Ekumenický

22 Synovia Uzzíela: Míšael, El­cáfan a Sit­ri.

Bible21

22 Synové Uzie­lovi: Mišael, El­cafan a Si­t­ri.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček