Roháček5. Mojžišova9,19

5. Mojžišova 9:19

Deuteronomium

Lebo som sa bál hnevu a prch­livos­ti, pre­tože sa bol roz­hneval Hos­podin na vás a chcel vás za­hladiť. Ale Hos­podin ma vy­slyšal aj ten­to raz.


Verš v kontexte

18 A pad­núc ležal som pred Hos­podinom ako tam prv, štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí, chleba som nejedol ani som ne­pil vody pre všet­ky vaše hriechy, ktorými ste hrešili robiac to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, aby ste ho popudzovali k hnevu. 19 Lebo som sa bál hnevu a prch­livos­ti, pre­tože sa bol roz­hneval Hos­podin na vás a chcel vás za­hladiť. Ale Hos­podin ma vy­slyšal aj ten­to raz. 20 Aj na Árona sa v­tedy veľmi roz­hneval Hos­podin a tiež ho ch­cel zahladiť, ale aj za Árona som sa mod­lil toho času.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo som sa bál hnevu a prch­livos­ti, pre­tože sa bol roz­hneval Hos­podin na vás a chcel vás za­hladiť. Ale Hos­podin ma vy­slyšal aj ten­to raz.

Evanjelický

19 lebo som sa zhrozil hnevu a prch­kos­ti, ktorou Hos­podin za­horel proti vám tak, že vás chcel vy­hubiť. Hos­podin ma vy­počul aj ten­toraz.

Ekumenický

19 Bál som sa totiž hnevu a roz­horčenia, ktorými Hos­podin za­horel proti vám, takže vás chcel vy­hubiť. Hos­podin ma však i teraz vy­počul.

Bible21

19 Děsil jsem se toho zuřivého hněvu! Hos­po­din se pro­ti vám roz­lí­til tak, že by vás vy­hla­dil. Ale i tenkrát mě Hos­po­din vy­s­lyšel.