Bible21Deuteronomium9,19

Deuteronomium 9:19

Děsil jsem se toho zuřivého hněvu! Hos­po­din se pro­ti vám roz­lí­til tak, že by vás vy­hla­dil. Ale i tenkrát mě Hos­po­din vy­s­lyšel.


Verš v kontexte

18 Vrhl jsem se na zem a ležel před Hos­po­di­nem tak jako před­tím – čtyřicet dní a čtyřicet no­cí bez chle­ba a bez vo­dy. To pro vše­chen váš hřích, jenž jste spá­cha­li, když jste v Hos­po­di­nových očích pro­ve­dli tuto hanebnost a po­pu­di­li jej. 19 Děsil jsem se toho zuřivého hněvu! Hos­po­din se pro­ti vám roz­lí­til tak, že by vás vy­hla­dil. Ale i tenkrát mě Hos­po­din vy­s­lyšel. 20 Hos­po­din se hněval na Áro­na tak, že jej chtěl za­hu­bit, a pro­to jsem se tenkrát mod­lil i za Áro­na.

späť na Deuteronomium, 9

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo som sa bál hnevu a prch­livos­ti, pre­tože sa bol roz­hneval Hos­podin na vás a chcel vás za­hladiť. Ale Hos­podin ma vy­slyšal aj ten­to raz.

Evanjelický

19 lebo som sa zhrozil hnevu a prch­kos­ti, ktorou Hos­podin za­horel proti vám tak, že vás chcel vy­hubiť. Hos­podin ma vy­počul aj ten­toraz.

Ekumenický

19 Bál som sa totiž hnevu a roz­horčenia, ktorými Hos­podin za­horel proti vám, takže vás chcel vy­hubiť. Hos­podin ma však i teraz vy­počul.

Bible21

19 Děsil jsem se toho zuřivého hněvu! Hos­po­din se pro­ti vám roz­lí­til tak, že by vás vy­hla­dil. Ale i tenkrát mě Hos­po­din vy­s­lyšel.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček