Evanjelický5. Mojžišova9,19

5. Mojžišova 9:19

Deuteronomium

lebo som sa zhrozil hnevu a prch­kos­ti, ktorou Hos­podin za­horel proti vám tak, že vás chcel vy­hubiť. Hos­podin ma vy­počul aj ten­toraz.


Verš v kontexte

18 Po­tom som sa vr­hol pred Hos­podina ako pred­tým, štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí som nejedol chlieb, ani vodu som ne­pil - pre všet­ky vaše hriechy, ktorých ste sa do­pus­tili, páchajúc zlo v očiach Hos­podinových, a na­hnevali ste Ho; 19 lebo som sa zhrozil hnevu a prch­kos­ti, ktorou Hos­podin za­horel proti vám tak, že vás chcel vy­hubiť. Hos­podin ma vy­počul aj ten­toraz. 20 Hos­podin sa veľmi na­hneval i na Árona a chcel ho za­hubiť. Aj za Árona som sa vtedy mod­lil.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo som sa bál hnevu a prch­livos­ti, pre­tože sa bol roz­hneval Hos­podin na vás a chcel vás za­hladiť. Ale Hos­podin ma vy­slyšal aj ten­to raz.

Evanjelický

19 lebo som sa zhrozil hnevu a prch­kos­ti, ktorou Hos­podin za­horel proti vám tak, že vás chcel vy­hubiť. Hos­podin ma vy­počul aj ten­toraz.

Ekumenický

19 Bál som sa totiž hnevu a roz­horčenia, ktorými Hos­podin za­horel proti vám, takže vás chcel vy­hubiť. Hos­podin ma však i teraz vy­počul.

Bible21

19 Děsil jsem se toho zuřivého hněvu! Hos­po­din se pro­ti vám roz­lí­til tak, že by vás vy­hla­dil. Ale i tenkrát mě Hos­po­din vy­s­lyšel.