Ekumenický5. Mojžišova9,19

5. Mojžišova 9:19

Deuteronomium

Bál som sa totiž hnevu a roz­horčenia, ktorými Hos­podin za­horel proti vám, takže vás chcel vy­hubiť. Hos­podin ma však i teraz vy­počul.


Verš v kontexte

18 Po­tom som sa pred Hos­podinom vr­hol na zem ako pred­tým a štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí som nejedol chlieb a ne­pil vodu pre všet­ky vaše hriechy, ktorých ste sa do­pus­tili, keď ste robili, čo je zlé pred Hos­podinom a hnevali ste ho. 19 Bál som sa totiž hnevu a roz­horčenia, ktorými Hos­podin za­horel proti vám, takže vás chcel vy­hubiť. Hos­podin ma však i teraz vy­počul. 20 Aj na Árona sa Hos­podin veľmi na­hneval a chcel ho za­hubiť. Za Árona som sa vtedy tiež mod­lil.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo som sa bál hnevu a prch­livos­ti, pre­tože sa bol roz­hneval Hos­podin na vás a chcel vás za­hladiť. Ale Hos­podin ma vy­slyšal aj ten­to raz.

Evanjelický

19 lebo som sa zhrozil hnevu a prch­kos­ti, ktorou Hos­podin za­horel proti vám tak, že vás chcel vy­hubiť. Hos­podin ma vy­počul aj ten­toraz.

Ekumenický

19 Bál som sa totiž hnevu a roz­horčenia, ktorými Hos­podin za­horel proti vám, takže vás chcel vy­hubiť. Hos­podin ma však i teraz vy­počul.

Bible21

19 Děsil jsem se toho zuřivého hněvu! Hos­po­din se pro­ti vám roz­lí­til tak, že by vás vy­hla­dil. Ale i tenkrát mě Hos­po­din vy­s­lyšel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček