Roháček5. Mojžišova9,20

5. Mojžišova 9:20

Deuteronomium

Aj na Árona sa v­tedy veľmi roz­hneval Hos­podin a tiež ho ch­cel zahladiť, ale aj za Árona som sa mod­lil toho času.


Verš v kontexte

19 Lebo som sa bál hnevu a prch­livos­ti, pre­tože sa bol roz­hneval Hos­podin na vás a chcel vás za­hladiť. Ale Hos­podin ma vy­slyšal aj ten­to raz. 20 Aj na Árona sa v­tedy veľmi roz­hneval Hos­podin a tiež ho ch­cel zahladiť, ale aj za Árona som sa mod­lil toho času. 21 A vzal som váš hriech, ktorý ste urobili, totiž to teľa, a spálil som ho ohňom a tĺkol som ho dr­viac moc­ne, až bolo ob­rátené na prach, na drob­ný prach, a potom som hodil jeho prach do po­toka, ktorý tiekol s vr­chu.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

20 Aj na Árona sa v­tedy veľmi roz­hneval Hos­podin a tiež ho ch­cel zahladiť, ale aj za Árona som sa mod­lil toho času.

Evanjelický

20 Hos­podin sa veľmi na­hneval i na Árona a chcel ho za­hubiť. Aj za Árona som sa vtedy mod­lil.

Ekumenický

20 Aj na Árona sa Hos­podin veľmi na­hneval a chcel ho za­hubiť. Za Árona som sa vtedy tiež mod­lil.

Bible21

20 Hos­po­din se hněval na Áro­na tak, že jej chtěl za­hu­bit, a pro­to jsem se tenkrát mod­lil i za Áro­na.