Roháček5. Mojžišova9,18

5. Mojžišova 9:18

Deuteronomium

A pad­núc ležal som pred Hos­podinom ako tam prv, štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí, chleba som nejedol ani som ne­pil vody pre všet­ky vaše hriechy, ktorými ste hrešili robiac to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, aby ste ho popudzovali k hnevu.


Verš v kontexte

17 po­chytil som dve do­sky a hodil som ich s oboch svojich rúk a roz­bil som ich pred vašimi očami. 18 A pad­núc ležal som pred Hos­podinom ako tam prv, štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí, chleba som nejedol ani som ne­pil vody pre všet­ky vaše hriechy, ktorými ste hrešili robiac to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, aby ste ho popudzovali k hnevu. 19 Lebo som sa bál hnevu a prch­livos­ti, pre­tože sa bol roz­hneval Hos­podin na vás a chcel vás za­hladiť. Ale Hos­podin ma vy­slyšal aj ten­to raz.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

18 A pad­núc ležal som pred Hos­podinom ako tam prv, štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí, chleba som nejedol ani som ne­pil vody pre všet­ky vaše hriechy, ktorými ste hrešili robiac to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, aby ste ho popudzovali k hnevu.

Evanjelický

18 Po­tom som sa vr­hol pred Hos­podina ako pred­tým, štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí som nejedol chlieb, ani vodu som ne­pil - pre všet­ky vaše hriechy, ktorých ste sa do­pus­tili, páchajúc zlo v očiach Hos­podinových, a na­hnevali ste Ho;

Ekumenický

18 Po­tom som sa pred Hos­podinom vr­hol na zem ako pred­tým a štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí som nejedol chlieb a ne­pil vodu pre všet­ky vaše hriechy, ktorých ste sa do­pus­tili, keď ste robili, čo je zlé pred Hos­podinom a hnevali ste ho.

Bible21

18 Vrhl jsem se na zem a ležel před Hos­po­di­nem tak jako před­tím – čtyřicet dní a čtyřicet no­cí bez chle­ba a bez vo­dy. To pro vše­chen váš hřích, jenž jste spá­cha­li, když jste v Hos­po­di­nových očích pro­ve­dli tuto hanebnost a po­pu­di­li jej.