Roháček5. Mojžišova25,6

5. Mojžišova 25:6

Deuteronomium

A bude, že pr­vorodený, ktorého porodí, bude stáť na mene jeho brata, toho zo­mrelého, aby nebolo vy­treté jeho meno z Iz­raela.


Verš v kontexte

5 Keby bývali bratia spolu, a jeden z nich by zo­mrel, a ne­mal by syna, žena toho mŕt­veho sa ne­vydá von za cudzieho; jej švagor voj­de k nej a vez­me si ju za ženu švag­rov­ským právom. 6 A bude, že pr­vorodený, ktorého porodí, bude stáť na mene jeho brata, toho zo­mrelého, aby nebolo vy­treté jeho meno z Iz­raela. 7 Ale keby nech­cel človek vziať si svoju švag­rinú-vdovu za ženu, vtedy odíde jeho švag­riná hore ku bráne ku starším a po­vie: Brat môj­ho zo­mrelého muža nech­ce vzbudiť svoj­mu bratovi meno v Iz­raelovi, nech­ce si ma vziať za ženu podľa švag­rov­ského práva.

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

6 A bude, že pr­vorodený, ktorého porodí, bude stáť na mene jeho brata, toho zo­mrelého, aby nebolo vy­treté jeho meno z Iz­raela.

Evanjelický

6 Pr­vorodený, ktorého mu porodí, ponesie meno jeho zo­mretého brata, aby nebolo vy­treté jeho meno z Iz­raela.

Ekumenický

6 Pr­vorodený, ktorého mu porodí, bude niesť meno jeho zo­mrelého brata, aby nebolo z Izraela vy­treté jeho meno.

Bible21

6 Prvo­ro­zený, je­hož mu po­rodí, pak po­ne­se jméno ono­ho ze­s­nulého bra­t­ra, aby jeho jméno ne­vy­mize­lo z Iz­rae­le.