Roháček5. Mojžišova25,7

5. Mojžišova 25:7

Deuteronomium

Ale keby nech­cel človek vziať si svoju švag­rinú-vdovu za ženu, vtedy odíde jeho švag­riná hore ku bráne ku starším a po­vie: Brat môj­ho zo­mrelého muža nech­ce vzbudiť svoj­mu bratovi meno v Iz­raelovi, nech­ce si ma vziať za ženu podľa švag­rov­ského práva.


Verš v kontexte

6 A bude, že pr­vorodený, ktorého porodí, bude stáť na mene jeho brata, toho zo­mrelého, aby nebolo vy­treté jeho meno z Iz­raela. 7 Ale keby nech­cel človek vziať si svoju švag­rinú-vdovu za ženu, vtedy odíde jeho švag­riná hore ku bráne ku starším a po­vie: Brat môj­ho zo­mrelého muža nech­ce vzbudiť svoj­mu bratovi meno v Iz­raelovi, nech­ce si ma vziať za ženu podľa švag­rov­ského práva. 8 Vtedy ho za­volajú starší jeho mes­ta a budú s ním hovoriť. A keby stojac po­vedal: Nech­cem si ju vziať,

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale keby nech­cel človek vziať si svoju švag­rinú-vdovu za ženu, vtedy odíde jeho švag­riná hore ku bráne ku starším a po­vie: Brat môj­ho zo­mrelého muža nech­ce vzbudiť svoj­mu bratovi meno v Iz­raelovi, nech­ce si ma vziať za ženu podľa švag­rov­ského práva.

Evanjelický

7 Ale ak si ten muž nebude chcieť vziať svoju švag­rinú, nech jeho švag­riná príde do brány k starším a po­vie: Môj švagor odo­piera za­chovať svoj­mu bratovi meno v Iz­raeli, nech­ce sa so mnou oženiť podľa švag­rov­skej po­vin­nos­ti.

Ekumenický

7 Ak si však ten­to muž nebude chcieť vziať svoju švag­rinú, nech jeho švag­riná príde do brány k starším a po­vie: Môj švagor sa zdráha za­chovať svoj­mu bratovi meno v Izraeli, nech­ce si ma vziať za ženu podľa švag­rov­ského práva.

Bible21

7 Když si ten muž ne­bu­de chtít svou švag­rovou vzít, půjde švag­rová ke stařešinům do městské brá­ny a řekne: „Můj švagr odmítá své­mu brat­ru vzbu­dit po­tom­stvo v Iz­rae­li. Ne­chce vůči mně splnit svou švag­rov­s­kou povinnost!“