Ekumenický5. Mojžišova25,6

5. Mojžišova 25:6

Deuteronomium

Pr­vorodený, ktorého mu porodí, bude niesť meno jeho zo­mrelého brata, aby nebolo z Izraela vy­treté jeho meno.


Verš v kontexte

5 Keď budú bývať bratia spolu a jeden z nich zo­mrie a nezanechá syna, nech sa žena zo­mrelého ne­vydá za cudzieho muža, mimo rodiny. Voj­de k nej jej švagor a vez­me si ju za ženu podľa švag­rov­ského práva. 6 Pr­vorodený, ktorého mu porodí, bude niesť meno jeho zo­mrelého brata, aby nebolo z Izraela vy­treté jeho meno. 7 Ak si však ten­to muž nebude chcieť vziať svoju švag­rinú, nech jeho švag­riná príde do brány k starším a po­vie: Môj švagor sa zdráha za­chovať svoj­mu bratovi meno v Izraeli, nech­ce si ma vziať za ženu podľa švag­rov­ského práva.

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

6 A bude, že pr­vorodený, ktorého porodí, bude stáť na mene jeho brata, toho zo­mrelého, aby nebolo vy­treté jeho meno z Iz­raela.

Evanjelický

6 Pr­vorodený, ktorého mu porodí, ponesie meno jeho zo­mretého brata, aby nebolo vy­treté jeho meno z Iz­raela.

Ekumenický

6 Pr­vorodený, ktorého mu porodí, bude niesť meno jeho zo­mrelého brata, aby nebolo z Izraela vy­treté jeho meno.

Bible21

6 Prvo­ro­zený, je­hož mu po­rodí, pak po­ne­se jméno ono­ho ze­s­nulého bra­t­ra, aby jeho jméno ne­vy­mize­lo z Iz­rae­le.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček