Roháček5. Mojžišova23,16

5. Mojžišova 23:16

Deuteronomium

S tebou bude bývať v tvojom strede na mies­te, ktoré si vyvolí v nie­ktorej z tvojich brán, kde sa mu bude ľúbiť. Nebudeš ho utláčať.


Verš v kontexte

15 Ne­vydáš sluhu jeho pánovi, ktorý sa utečie k tebe od svoj­ho pána. 16 S tebou bude bývať v tvojom strede na mies­te, ktoré si vyvolí v nie­ktorej z tvojich brán, kde sa mu bude ľúbiť. Nebudeš ho utláčať. 17 Nebude za­svätenej s­mils­tvu zo dcér Iz­raelových, ani nebude za­sväteného s­mils­tvu zo synov Iz­raelových.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

16 S tebou bude bývať v tvojom strede na mies­te, ktoré si vyvolí v nie­ktorej z tvojich brán, kde sa mu bude ľúbiť. Nebudeš ho utláčať.

Evanjelický

16 Ne­vydaj ot­roka jeho pánovi, keď ujde k tebe od svoj­ho pána.

Ekumenický

16 Ot­roka, ktorý sa k tebe uchýli, ne­vydáš jeho pánovi.

Bible21

16 Ot­roka, jenž k to­bě ute­kl, ne­vy­dávej jeho pánu.