Roháček5. Mojžišova23,15

5. Mojžišova 23:15

Deuteronomium

Ne­vydáš sluhu jeho pánovi, ktorý sa utečie k tebe od svoj­ho pána.


Verš v kontexte

14 Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, sa pre­chodí pro­stred tvoj­ho tábora, aby ťa vy­tr­hoval a aby vydal tvojich ne­priateľov pred tebou, a pre­to bude tvoj tábor svätý, aby ne­videl u teba nejakej mrz­kej veci, pre ktorú by sa od­vrátil od teba. 15 Ne­vydáš sluhu jeho pánovi, ktorý sa utečie k tebe od svoj­ho pána. 16 S tebou bude bývať v tvojom strede na mies­te, ktoré si vyvolí v nie­ktorej z tvojich brán, kde sa mu bude ľúbiť. Nebudeš ho utláčať.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

15 Ne­vydáš sluhu jeho pánovi, ktorý sa utečie k tebe od svoj­ho pána.

Evanjelický

15 Lebo Hos­podin, tvoj Boh, kráča cez tvoj tábor, aby ťa vy­slobodil a aby ti vy­dal do rúk tvojich ne­priateľov. Nech je tvoj tábor svätý, aby ne­videl u teba nič ne­slušné a ne­od­vrátil sa od teba.

Ekumenický

15 Hos­podin, tvoj Boh, chodí po tvojom tábore, aby ťa vy­slobodil a vy­dal ti do rúk tvojich ne­priateľov. Nech je tvoj tábor svätý, aby u teba ne­videl nič ne­slušné a ne­od­vrátil sa od teba.

Bible21

15 Hos­po­din, tvůj Bůh, to­tiž kráčí upro­střed tvého tá­bo­ra, aby tě vy­svo­bo­zoval a vy­dal ti tvé ne­přá­te­le. Ať je tedy tvůj tá­bor svatý! Ať u tebe ne­vi­dí žádnou ne­pa­třičnost!