Ekumenický5. Mojžišova23,16

5. Mojžišova 23:16

Deuteronomium

Ot­roka, ktorý sa k tebe uchýli, ne­vydáš jeho pánovi.


Verš v kontexte

15 Hos­podin, tvoj Boh, chodí po tvojom tábore, aby ťa vy­slobodil a vy­dal ti do rúk tvojich ne­priateľov. Nech je tvoj tábor svätý, aby u teba ne­videl nič ne­slušné a ne­od­vrátil sa od teba. 16 Ot­roka, ktorý sa k tebe uchýli, ne­vydáš jeho pánovi. 17 Nech býva s tebou, upro­stred teba na mies­te, ktoré si zvolí, v niektorej z tvojich ob­cí, kde mu bude dob­re; ne­ut­láčaj ho.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

16 S tebou bude bývať v tvojom strede na mies­te, ktoré si vyvolí v nie­ktorej z tvojich brán, kde sa mu bude ľúbiť. Nebudeš ho utláčať.

Evanjelický

16 Ne­vydaj ot­roka jeho pánovi, keď ujde k tebe od svoj­ho pána.

Ekumenický

16 Ot­roka, ktorý sa k tebe uchýli, ne­vydáš jeho pánovi.

Bible21

16 Ot­roka, jenž k to­bě ute­kl, ne­vy­dávej jeho pánu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček