Bible21Deuteronomium23,16

Deuteronomium 23:16

Ot­roka, jenž k to­bě ute­kl, ne­vy­dávej jeho pánu.


Verš v kontexte

15 Hos­po­din, tvůj Bůh, to­tiž kráčí upro­střed tvého tá­bo­ra, aby tě vy­svo­bo­zoval a vy­dal ti tvé ne­přá­te­le. Ať je tedy tvůj tá­bor svatý! Ať u tebe ne­vi­dí žádnou ne­pa­třičnost! 16 Ot­roka, jenž k to­bě ute­kl, ne­vy­dávej jeho pánu. 17 Ať byd­lí u te­be, kde­ko­li se mu za­líbí, v kterémko­li městě, které si u vás vy­be­re. Ne­smíš jej utis­kovat.

späť na Deuteronomium, 23

Príbuzné preklady Roháček

16 S tebou bude bývať v tvojom strede na mies­te, ktoré si vyvolí v nie­ktorej z tvojich brán, kde sa mu bude ľúbiť. Nebudeš ho utláčať.

Evanjelický

16 Ne­vydaj ot­roka jeho pánovi, keď ujde k tebe od svoj­ho pána.

Ekumenický

16 Ot­roka, ktorý sa k tebe uchýli, ne­vydáš jeho pánovi.

Bible21

16 Ot­roka, jenž k to­bě ute­kl, ne­vy­dávej jeho pánu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček