Roháček1. Tesalonickým4,12

1. Tesalonickým 4:12

aby ste sa chovali slušne pred tými, ktorí sú von­ku, a ne­pot­rebovali ni­koho.


Verš v kontexte

11 A snažte sa všemožne byť ticho a konať svoje a pracovať svojimi vlast­nými rukami, tak ako sme vám pri­kázali, 12 aby ste sa chovali slušne pred tými, ktorí sú von­ku, a ne­pot­rebovali ni­koho. 13 Ale nech­ceme, bratia, aby ste ne­vedeli o tých, ktorí zo­snuli, aby ste sa ner­mútili jako aj os­tat­ní, ktorí ne­majú nádeje.

späť na 1. Tesalonickým, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 aby ste sa chovali slušne pred tými, ktorí sú von­ku, a ne­pot­rebovali ni­koho.

Evanjelický

12 aby ste počest­ne žili pred tými, čo sú mimo , a aby ste ne­pot­rebovali ni­koho.

Ekumenický

12 aby ste sa počest­ne správali voči tým, čo sú mimo a neboli ste tak od ni­koho závis­lí.

Bible21

12 Před tě­mi, kdo k vám ne­pa­tří, tak po­ve­dete po­ctivý život beze vše­ho ne­do­statku.