Roháček1. Tesalonickým4,11

1. Tesalonickým 4:11

A snažte sa všemožne byť ticho a konať svoje a pracovať svojimi vlast­nými rukami, tak ako sme vám pri­kázali,


Verš v kontexte

10 Lebo to aj činíte všet­kým bratom v celej Macedonii. Ale vás na­pomíname, bratia, aby ste v tom ešte viac hoj­neli. 11 A snažte sa všemožne byť ticho a konať svoje a pracovať svojimi vlast­nými rukami, tak ako sme vám pri­kázali, 12 aby ste sa chovali slušne pred tými, ktorí sú von­ku, a ne­pot­rebovali ni­koho.

späť na 1. Tesalonickým, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 A snažte sa všemožne byť ticho a konať svoje a pracovať svojimi vlast­nými rukami, tak ako sme vám pri­kázali,

Evanjelický

11 a všemožne sa snažili nažívať v po­koji, každý konať svoje a pracovať vlast­nými rukami, ako sme vám pri­kázali,

Ekumenický

11 a usilovali sa po­koj­ne žiť, konať si svoje po­vin­nos­ti a pracovať vlast­nými rukami, ako sme vám pri­kázali;

Bible21

11 Snaž­te se žít pokojně, sta­rej­te se o své věci a pracuj­te vlastní­ma ruka­ma, jak jsme vám uloži­li.