Roháček1. Tesalonickým4,13

1. Tesalonickým 4:13

Ale nech­ceme, bratia, aby ste ne­vedeli o tých, ktorí zo­snuli, aby ste sa ner­mútili jako aj os­tat­ní, ktorí ne­majú nádeje.


Verš v kontexte

12 aby ste sa chovali slušne pred tými, ktorí sú von­ku, a ne­pot­rebovali ni­koho. 13 Ale nech­ceme, bratia, aby ste ne­vedeli o tých, ktorí zo­snuli, aby ste sa ner­mútili jako aj os­tat­ní, ktorí ne­majú nádeje. 14 Lebo ak veríme, že Ježiš zo­mrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zo­snuli, skr­ze Ježiša pri­vedie s ním.

späť na 1. Tesalonickým, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale nech­ceme, bratia, aby ste ne­vedeli o tých, ktorí zo­snuli, aby ste sa ner­mútili jako aj os­tat­ní, ktorí ne­majú nádeje.

Evanjelický

13 Nech­ceme však, bratia, aby ste ne­vedeli o zo­snulých, aby ste sa ner­mútili ako os­tat­ní, ktorí ne­majú nádej.

Ekumenický

13 Nech­ceme, bratia, aby ste ne­vedeli, ako je to so zo­snulými, aby ste sa ner­mútili ako os­tat­ní, ktorí ne­majú nádej.

Bible21

13 Ne­chce­me, bratři, abys­te ne­vědě­li o našich ze­s­nulých. Ne­mu­sí­te nad nimi truch­lit jako jiní, kteří ne­mají na­dě­ji.