Roháček1. Petrov4,15

1. Petrov 4:15

Lebo nech ni­kto z vás ne­tr­pí jako vrah alebo zlodej alebo ako taký, ktorý robí zlé, alebo jako všetečník, k­torý sa pletie do cudzích vecí!


Verš v kontexte

14 Ak vás hanobia pre meno Kris­tovo, blaho­slavení ste, lebo Duch slávy a Duch Boží od­počíva na vás, ktorému sa u nich rúhajú, ale u vás ho oslavujú. 15 Lebo nech ni­kto z vás ne­tr­pí jako vrah alebo zlodej alebo ako taký, ktorý robí zlé, alebo jako všetečník, k­torý sa pletie do cudzích vecí! 16 Ale ak ­tr­pí ako kresťan, nech sa nehan­bí, ale nech oslavuje Boha v tej čias­t­ke.

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

15 Lebo nech ni­kto z vás ne­tr­pí jako vrah alebo zlodej alebo ako taký, ktorý robí zlé, alebo jako všetečník, k­torý sa pletie do cudzích vecí!

Evanjelický

15 Len nech ni­kto z vás ne­tr­pí ako vrah, zlodej, zločinec alebo všetečník;

Ekumenický

15 Len nech ni­kto z vás ne­tr­pí ako vrah alebo zlodej, zločinec či ako ten, čo sa mieša do všet­kého.

Bible21

15 Ať nikdo z vás netrpí jako vrah, zloděj, zloči­nec nebo udavač.