Roháček1. Petrov4,14

1. Petrov 4:14

Ak vás hanobia pre meno Kris­tovo, blaho­slavení ste, lebo Duch slávy a Duch Boží od­počíva na vás, ktorému sa u nich rúhajú, ale u vás ho oslavujú.


Verš v kontexte

13 Ale na­koľko máte účasť na utr­peniach Kris­tových, raduj­te sa, aby ste sa aj pri zjavení jeho slávy radovali plesajúci. 14 Ak vás hanobia pre meno Kris­tovo, blaho­slavení ste, lebo Duch slávy a Duch Boží od­počíva na vás, ktorému sa u nich rúhajú, ale u vás ho oslavujú. 15 Lebo nech ni­kto z vás ne­tr­pí jako vrah alebo zlodej alebo ako taký, ktorý robí zlé, alebo jako všetečník, k­torý sa pletie do cudzích vecí!

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 Ak vás hanobia pre meno Kris­tovo, blaho­slavení ste, lebo Duch slávy a Duch Boží od­počíva na vás, ktorému sa u nich rúhajú, ale u vás ho oslavujú.

Evanjelický

14 Blaho­slavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kris­tovo meno, lebo Duch slávy, Duch Boží, spočíva na vás.

Ekumenický

14 Ak vás hanobia pre Kris­tovo meno, ste blaho­slavení, pre­tože Duch slávy, Boží Duch, spočíva na vás.

Bible21

14 Když ne­sete urážky pro Kri­stovo jméno, blaze vám, ne­boť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.