Evanjelický1. Petrov4,15

1. Petrov 4:15

Len nech ni­kto z vás ne­tr­pí ako vrah, zlodej, zločinec alebo všetečník;


Verš v kontexte

14 Blaho­slavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kris­tovo meno, lebo Duch slávy, Duch Boží, spočíva na vás. 15 Len nech ni­kto z vás ne­tr­pí ako vrah, zlodej, zločinec alebo všetečník; 16 keď však (tr­pí) ako kresťan, nech sa nehan­bí za to, ale nech oslavuje Boha tým­to menom.

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

15 Lebo nech ni­kto z vás ne­tr­pí jako vrah alebo zlodej alebo ako taký, ktorý robí zlé, alebo jako všetečník, k­torý sa pletie do cudzích vecí!

Evanjelický

15 Len nech ni­kto z vás ne­tr­pí ako vrah, zlodej, zločinec alebo všetečník;

Ekumenický

15 Len nech ni­kto z vás ne­tr­pí ako vrah alebo zlodej, zločinec či ako ten, čo sa mieša do všet­kého.

Bible21

15 Ať nikdo z vás netrpí jako vrah, zloděj, zloči­nec nebo udavač.