Roháček1. Petrov4,10

1. Petrov 4:10

Každý, jako ktorý do­stal dar milos­ti, tak si tým slúžte na­vzájom ako dob­rí správ­covia rôz­nej milos­ti Božej.


Verš v kontexte

9 Po­hos­tin­ní jeden na­proti druhému bez re­ptania. 10 Každý, jako ktorý do­stal dar milos­ti, tak si tým slúžte na­vzájom ako dob­rí správ­covia rôz­nej milos­ti Božej. 11 Ak nie­kto hovorí - jako slová Božie; ak nie­kto slúži - jako z vlády, ktorú dáva Bôh, aby bol Bôh vo všet­kom oslavovaný skr­ze Ježiša Kris­ta, ktorý má slávu i silu na veky vekov. Ameň.

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 Každý, jako ktorý do­stal dar milos­ti, tak si tým slúžte na­vzájom ako dob­rí správ­covia rôz­nej milos­ti Božej.

Evanjelický

10 Po­sluhuj­te si ako dob­rí šafári roz­ličnej milos­ti Božej, každý tým duchov­ným darom, ktorý prijal.

Ekumenický

10 Ako dob­rí správ­covia mnohorakej Božej milos­ti slúžte si na­vzájom každý tým duchov­ným darom, ktorý prijal.

Bible21

10 Každý z vás do­stal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služ­te jako dobří správ­ci roz­mani­té Boží mi­losti.