Roháček1. Korintským16,16

1. Korintským 16:16

aby ste sa i vy pod­riaďovali takým aj každému spolu­účin­kujúcemu a pracujúcemu.


Verš v kontexte

15 Ale vás prosím, bratia, viete o dome Štefanovom, že je pr­votinou Achaje, a že sa po­stavil do služby svätým, 16 aby ste sa i vy pod­riaďovali takým aj každému spolu­účin­kujúcemu a pracujúcemu. 17 A radujem sa príchodu Štefana a For­tunáta a Achaj­ského, lebo to, čo ste mi vy chýbali, oni na­hradili.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

16 aby ste sa i vy pod­riaďovali takým aj každému spolu­účin­kujúcemu a pracujúcemu.

Evanjelický

16 buďte pod­daní takým­to a každému, kto spolu­pracuje a na­máha sa.

Ekumenický

16 ochot­ne sa im i každému, kto spolu­pracuje a usilov­ne slúži, aj vy pod­riaďte.

Bible21

16 abys­te ta­kové lidi následova­li, a stejně tak i každého, kdo se podílí na tom­to díle.