Roháček1. Korintským16,17

1. Korintským 16:17

A radujem sa príchodu Štefana a For­tunáta a Achaj­ského, lebo to, čo ste mi vy chýbali, oni na­hradili.


Verš v kontexte

16 aby ste sa i vy pod­riaďovali takým aj každému spolu­účin­kujúcemu a pracujúcemu. 17 A radujem sa príchodu Štefana a For­tunáta a Achaj­ského, lebo to, čo ste mi vy chýbali, oni na­hradili. 18 Lebo os­viežili môj­ho ducha i vášho. Nuž tedy znaj­te takých.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

17 A radujem sa príchodu Štefana a For­tunáta a Achaj­ského, lebo to, čo ste mi vy chýbali, oni na­hradili.

Evanjelický

17 Teším sa, že prišli Štefan, For­tunatos a Achai­kos, lebo na­hradili mi vašu ne­prítom­nosť.

Ekumenický

17 Teším sa Štefanasov­mu, For­tunátov­mu i Achaj­kov­mu príchodu, že mi na­hradili vašu ne­prítom­nosť.

Bible21

17 Mám ve­likou ra­dost, že do­razil Štěpán, For­tu­nát a Achaikos, pro­tože mi vy­na­hra­di­li vaši ne­přítom­nost.