Ekumenický1. Korintským16,16

1. Korintským 16:16

ochot­ne sa im i každému, kto spolu­pracuje a usilov­ne slúži, aj vy pod­riaďte.


Verš v kontexte

15 Prosím vás, bratia: Viete o Štefanasovom dome, že je pr­votinou Acháj­ska a že sa dali do služby svätým; 16 ochot­ne sa im i každému, kto spolu­pracuje a usilov­ne slúži, aj vy pod­riaďte. 17 Teším sa Štefanasov­mu, For­tunátov­mu i Achaj­kov­mu príchodu, že mi na­hradili vašu ne­prítom­nosť.

späť na 1. Korintským, 16

Príbuzné preklady Roháček

16 aby ste sa i vy pod­riaďovali takým aj každému spolu­účin­kujúcemu a pracujúcemu.

Evanjelický

16 buďte pod­daní takým­to a každému, kto spolu­pracuje a na­máha sa.

Ekumenický

16 ochot­ne sa im i každému, kto spolu­pracuje a usilov­ne slúži, aj vy pod­riaďte.

Bible21

16 abys­te ta­kové lidi následova­li, a stejně tak i každého, kdo se podílí na tom­to díle.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček