EvanjelickýZjavenie19,7

Zjavenie 19:7

Raduj­me sa, veseľme sa, vzdávaj­me Mu slávu, že prišla svad­ba Barán­kova a manžel­ka Jeho sa pri­pravila


Verš v kontexte

6 Po­tom som počul akoby hlas veľkého zá­stupu, hukot mnohých vôd a rachot mohut­ných hromov: Haleluja! Ujal sa kráľov­stva Pán, náš Boh všev­lád­ny! 7 Raduj­me sa, veseľme sa, vzdávaj­me Mu slávu, že prišla svad­ba Barán­kova a manžel­ka Jeho sa pri­pravila 8 a smela sa ob­liecť do skvúceho, čis­tého kmen­tu! Tým kmen­tom sú spravod­livé skut­ky svätých .

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

7 Raduj­me sa a plesaj­me a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svad­ba Barán­kova, a jeho manžel­ka sa pri­hotovila.

Evanjelický

7 Raduj­me sa, veseľme sa, vzdávaj­me Mu slávu, že prišla svad­ba Barán­kova a manžel­ka Jeho sa pri­pravila

Ekumenický

7 Raduj­me sa, plesaj­me a vzdávaj­me mu slávu, lebo nadišla Barán­kova svad­ba a jeho ne­ves­ta sa pri­pravila.

Bible21

7 Ra­duj­me se, jásejme a vzdej­me mu slávu, neboť na­deš­la svat­ba Beránkova! Jeho manželka se připravi­la,