EvanjelickýZjavenie19,8

Zjavenie 19:8

a smela sa ob­liecť do skvúceho, čis­tého kmen­tu! Tým kmen­tom sú spravod­livé skut­ky svätých .


Verš v kontexte

7 Raduj­me sa, veseľme sa, vzdávaj­me Mu slávu, že prišla svad­ba Barán­kova a manžel­ka Jeho sa pri­pravila 8 a smela sa ob­liecť do skvúceho, čis­tého kmen­tu! Tým kmen­tom sú spravod­livé skut­ky svätých . 9 Po­vedal mi: Na­píš: Blaho­slavení, ktorí sú po­volaní na svadob­ný hod Barán­kov! A doložil: Toto sú pravé slová Božie.

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

8 A dalo sa jej, aby sa ob­liek­la do čis­tého a nád­her­ného kmen­tu, lebo tým kmen­tom sú s­kut­ky spravedlivosti svätých.

Evanjelický

8 a smela sa ob­liecť do skvúceho, čis­tého kmen­tu! Tým kmen­tom sú spravod­livé skut­ky svätých .

Ekumenický

8 Bolo jej do­volené ob­liecť sa do čis­tého žiariaceho kmen­tu — lebo tým kmen­tom sú spravod­livé skut­ky svätých.

Bible21

8 a bylo jí dáno, aby si ob­lék­la zářivě čis­tý kment.“ (A ten kment jsou sprave­dlivé či­ny svatých.)