EvanjelickýŽalmy42,7

Žalmy 42:7

Moja duša je skles­lá vo mne, pre­to sa roz­pomínam na Teba z krajiny Jor­dánu a Her­mónu, z vr­chu Micár.


Verš v kontexte

6 Prečo si skles­lá, duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj Boha, lebo ešte ďakovať budem Jemu, spaseniu svojej tváre, svoj­mu Bohu.
7 Moja duša je skles­lá vo mne, pre­to sa roz­pomínam na Teba z krajiny Jor­dánu a Her­mónu, z vr­chu Micár.
8 Hl­bina hl­bine sa ozýva na hukot Tvojich vodopádov; pre­valili sa cezo mňa všet­ky Tvoje príboje a vl­ny.

späť na Žalmy, 42

Príbuzné preklady Roháček

7 Môj Bože, moja duša smúti vo mne; pre­to sa roz­pomínam na teba zo zeme Jor­dána, zo zeme výšin Hermona a od vr­chu Mic'ára.

Evanjelický

7 Moja duša je skles­lá vo mne, pre­to sa roz­pomínam na Teba z krajiny Jor­dánu a Her­mónu, z vr­chu Micár.

Ekumenický

7 Moja duša je skľúčená, pre­to sa roz­pomínam na teba z krajiny jor­dán­skej, z končiarov Cher­mónu, z vrchu Micár.

Bible21

7 Duše má je ve mně sklíčená, proto na tebe vzpo­mínámv kra­ji Jordánu a Hermonu, na vršku Mica­ru.