EvanjelickýŽalmy10,15

Žalmy 10:15

Polám rameno bez­božníka, zlosyna, po­tres­taj jeho bez­božnosť, až ju viac nenáj­deš.


Verš v kontexte

14 Ty vidíš, veď Ty hľadíš na trápenie i žiaľ, aby si to vzal do ruky; Tebe to porúča nešťast­ník, sirota: Ty si bol ich po­moc­níkom.
15 Polám rameno bez­božníka, zlosyna, po­tres­taj jeho bez­božnosť, až ju viac nenáj­deš.
16 Hos­podin je kráľom na večné veky; po­hania zmiz­li z Jeho krajiny.

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

15 Polám rameno bez­božníka a vy­hľadaj bez­božnosť zlost­níka, až viacej nenajdeš.

Evanjelický

15 Polám rameno bez­božníka, zlosyna, po­tres­taj jeho bez­božnosť, až ju viac nenáj­deš.

Ekumenický

15 Zlom rameno bez­božného a zlého človeka. Jeho bez­božnosť vy­pát­raš, nič ti ne­unik­ne.

Bible21

15 Zpřerážej paže zlého darebáka, jeho zkaženost od­hal, aby ne­ob­stál!