EvanjelickýŽalmy10,14

Žalmy 10:14

Ty vidíš, veď Ty hľadíš na trápenie i žiaľ, aby si to vzal do ruky; Tebe to porúča nešťast­ník, sirota: Ty si bol ich po­moc­níkom.


Verš v kontexte

13 Prečo má bez­božník po­hŕdať Bohom a mys­lieť v srd­ci: Tres­tať nebudeš!?
14 Ty vidíš, veď Ty hľadíš na trápenie i žiaľ, aby si to vzal do ruky; Tebe to porúča nešťast­ník, sirota: Ty si bol ich po­moc­níkom.
15 Polám rameno bez­božníka, zlosyna, po­tres­taj jeho bez­božnosť, až ju viac nenáj­deš.

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale ty vidíš, lebo ty hľadíš na trápenie a na zár­mutok, aby si dal každému svojou rukou; na teba sa spustí bez­moc­ný; sirote si ty spomoc­níkom.

Evanjelický

14 Ty vidíš, veď Ty hľadíš na trápenie i žiaľ, aby si to vzal do ruky; Tebe to porúča nešťast­ník, sirota: Ty si bol ich po­moc­níkom.

Ekumenický

14 Ty však vidíš trápenie a žiaľ, hľadíš a berieš to do svojich rúk. Bez­bran­ný sa spolieha na teba, ty po­máhaš sirote. (šín)

Bible21

14 Ty to však vi­díš! Ty vnímáš trápení i žal, svou vlastní ru­kou abys potrestal! Na tebe samého bez­branný spoléhá, ty jsi po­mo­cníkem si­ro­tka!