EkumenickýŽalmy10,15

Žalmy 10:15

Zlom rameno bez­božného a zlého človeka. Jeho bez­božnosť vy­pát­raš, nič ti ne­unik­ne.


Verš v kontexte

14 Ty však vidíš trápenie a žiaľ, hľadíš a berieš to do svojich rúk. Bez­bran­ný sa spolieha na teba, ty po­máhaš sirote. (šín)
15 Zlom rameno bez­božného a zlého človeka. Jeho bez­božnosť vy­pát­raš, nič ti ne­unik­ne.
16 Hos­podin je kráľom na večné veky, po­hania zmiz­nú z jeho krajiny. (táv)

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

15 Polám rameno bez­božníka a vy­hľadaj bez­božnosť zlost­níka, až viacej nenajdeš.

Evanjelický

15 Polám rameno bez­božníka, zlosyna, po­tres­taj jeho bez­božnosť, až ju viac nenáj­deš.

Ekumenický

15 Zlom rameno bez­božného a zlého človeka. Jeho bez­božnosť vy­pát­raš, nič ti ne­unik­ne.

Bible21

15 Zpřerážej paže zlého darebáka, jeho zkaženost od­hal, aby ne­ob­stál!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček