EvanjelickýŽalmy10,16

Žalmy 10:16

Hos­podin je kráľom na večné veky; po­hania zmiz­li z Jeho krajiny.


Verš v kontexte

15 Polám rameno bez­božníka, zlosyna, po­tres­taj jeho bez­božnosť, až ju viac nenáj­deš.
16 Hos­podin je kráľom na večné veky; po­hania zmiz­li z Jeho krajiny.
17 Počul si túžbu po­kor­ných, ó Hos­podine; utvr­dzuješ im srd­ce, ucho na­kláňaš,

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 Hos­podin je Kráľom na večné veky; po­hania vy­hynú z jeho zeme.

Evanjelický

16 Hos­podin je kráľom na večné veky; po­hania zmiz­li z Jeho krajiny.

Ekumenický

16 Hos­podin je kráľom na večné veky, po­hania zmiz­nú z jeho krajiny. (táv)

Bible21

16 Hos­po­din kraluje na věčné časy, pohané z jeho země vy­mizí!