EvanjelickýSudcov3,23

Sudcov 3:23

Po­tom Éhúd šiel cez stĺporadie, za­vrel za sebou dvere hor­nej siene a za­mkol.


Verš v kontexte

22 takže za čepeľou vnik­la aj rukoväť; a sad­lo sa za­vrelo za čepeľou, lebo meč mu ne­vytiahol z brucha; nato vy­šiel za­dným východom. 23 Po­tom Éhúd šiel cez stĺporadie, za­vrel za sebou dvere hor­nej siene a za­mkol. 24 Len čo vy­šiel, prišli sluhovia, a keď videli dvere hor­nej siene za­vreté, po­vedali: Od­bavuje si po­trebu v chlad­nej sieni.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

23 A Ehúd vy­šiel na stĺpovú chod­bu a za­vrel za sebou dvere vr­ch­nej dvorany a za­mknul.

Evanjelický

23 Po­tom Éhúd šiel cez stĺporadie, za­vrel za sebou dvere hor­nej siene a za­mkol.

Ekumenický

23 Po­tom Ehúd prešiel stĺporadím, dvere vr­ch­nej siene za sebou za­vrel a za­mkol.

Bible21

23 Ehud vy­šel ven zácho­dem a dveře střešního poko­je za se­bou za­vřel na zástrčku.