EvanjelickýSudcov3,22

Sudcov 3:22

takže za čepeľou vnik­la aj rukoväť; a sad­lo sa za­vrelo za čepeľou, lebo meč mu ne­vytiahol z brucha; nato vy­šiel za­dným východom.


Verš v kontexte

21 Vtedy siahol Éhúd ľavou rukou po meči na pravom bed­re, chytil ho a vrazil mu ho do brucha, 22 takže za čepeľou vnik­la aj rukoväť; a sad­lo sa za­vrelo za čepeľou, lebo meč mu ne­vytiahol z brucha; nato vy­šiel za­dným východom. 23 Po­tom Éhúd šiel cez stĺporadie, za­vrel za sebou dvere hor­nej siene a za­mkol.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

22 tak, že vošla i rukoväť za čepeľou, a tuk sa zavrel za čepeľou, lebo ne­vytiahol meča z jeho brucha. A vy­šlo z neho lajno.

Evanjelický

22 takže za čepeľou vnik­la aj rukoväť; a sad­lo sa za­vrelo za čepeľou, lebo meč mu ne­vytiahol z brucha; nato vy­šiel za­dným východom.

Ekumenický

22 Za čepeľou vnik­la aj rukoväť a sad­lo sa za ňou za­vrelo, lebo meč mu z brucha ne­vytiahol, a za­dným východom vy­šiel von.

Bible21

22 Za čepe­lí vnik­la dovni­tř i ru­ko­jeť a tuk se nad ní za­vřel, pro­tože mu ten meč z bři­cha ne­vy­táhl. Ven vy­šel za­dem.