RoháčekSudcov3,23

Sudcov 3:23

A Ehúd vy­šiel na stĺpovú chod­bu a za­vrel za sebou dvere vr­ch­nej dvorany a za­mknul.


Verš v kontexte

22 tak, že vošla i rukoväť za čepeľou, a tuk sa zavrel za čepeľou, lebo ne­vytiahol meča z jeho brucha. A vy­šlo z neho lajno. 23 A Ehúd vy­šiel na stĺpovú chod­bu a za­vrel za sebou dvere vr­ch­nej dvorany a za­mknul. 24 Keď vy­šiel on, prišli jeho sluhovia. A keď videli, že hľa, dvere na vr­ch­nej dvorane sú za­mknuté, po­vedali: Zais­te za­krýva svoje nohy v chlad­nej izbe letnej.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

23 A Ehúd vy­šiel na stĺpovú chod­bu a za­vrel za sebou dvere vr­ch­nej dvorany a za­mknul.

Evanjelický

23 Po­tom Éhúd šiel cez stĺporadie, za­vrel za sebou dvere hor­nej siene a za­mkol.

Ekumenický

23 Po­tom Ehúd prešiel stĺporadím, dvere vr­ch­nej siene za sebou za­vrel a za­mkol.

Bible21

23 Ehud vy­šel ven zácho­dem a dveře střešního poko­je za se­bou za­vřel na zástrčku.