EkumenickýSudcov3,23

Sudcov 3:23

Po­tom Ehúd prešiel stĺporadím, dvere vr­ch­nej siene za sebou za­vrel a za­mkol.


Verš v kontexte

22 Za čepeľou vnik­la aj rukoväť a sad­lo sa za ňou za­vrelo, lebo meč mu z brucha ne­vytiahol, a za­dným východom vy­šiel von. 23 Po­tom Ehúd prešiel stĺporadím, dvere vr­ch­nej siene za sebou za­vrel a za­mkol. 24 Len čo však vy­šiel, prišli Eg­lónovi sluhovia a keď zis­tili, že dvere vr­ch­nej siene sú za­mknuté, po­vedali si: Určite koná po­trebu v chladnej iz­be.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

23 A Ehúd vy­šiel na stĺpovú chod­bu a za­vrel za sebou dvere vr­ch­nej dvorany a za­mknul.

Evanjelický

23 Po­tom Éhúd šiel cez stĺporadie, za­vrel za sebou dvere hor­nej siene a za­mkol.

Ekumenický

23 Po­tom Ehúd prešiel stĺporadím, dvere vr­ch­nej siene za sebou za­vrel a za­mkol.

Bible21

23 Ehud vy­šel ven zácho­dem a dveře střešního poko­je za se­bou za­vřel na zástrčku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček