EvanjelickýSudcov19,10

Sudcov 19:10

No muž nech­cel zo­stať cez noc, ale vy­dal sa na ces­tu a prišiel pred Jebús, to je Jeruzalem; mal so sebou dva osed­lané os­ly, svoju vedľajšiu ženu a sluhu.


Verš v kontexte

9 Nato sa zdvihol ten muž, aby sa vy­dal na ces­tu i so svojou vedľajšou ženou a so sluhom, ale jeho tesť, otec dievčaťa, mu po­vedal: Hľa, deň sa na­chýlil k večeru; prenocuj tu cez noc a cíť sa dob­re! Zaj­tra včas­ráno vstanete, vtedy odídeš do svoj­ho stanu. 10 No muž nech­cel zo­stať cez noc, ale vy­dal sa na ces­tu a prišiel pred Jebús, to je Jeruzalem; mal so sebou dva osed­lané os­ly, svoju vedľajšiu ženu a sluhu. 11 Keď boli pri Jebúse, deň už veľmi po­kročil. Tu po­vedal sluha svoj­mu pánovi: Poď, uchýľme sa do mes­ta Jebúsej­cov a prenocuj­me tam.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale človek už nech­cel prenocovať, ale vstal a od­išiel a prišiel až proti Jebuzovi, to jest proti Jeruzalemu, a s ním dvaja osed­laní osli i jeho ženina s ním.

Evanjelický

10 No muž nech­cel zo­stať cez noc, ale vy­dal sa na ces­tu a prišiel pred Jebús, to je Jeruzalem; mal so sebou dva osed­lané os­ly, svoju vedľajšiu ženu a sluhu.

Ekumenický

10 Muž však už nech­cel prenocovať, ale s dvoma osed­lanými os­lami, svojou vedľajšou ženou a so sluhom sa vy­dal na ces­tu a prišiel pred Jebús, teda pred Jeruzalem.

Bible21

10 On už tam ale ne­hod­lal strávit další noc, a tak se zve­dl a se svým párem os­lů v po­stro­jích a se svou družkou vy­razil k Je­bu­su (což je Je­ruzalém).