RoháčekSudcov19,10

Sudcov 19:10

Ale človek už nech­cel prenocovať, ale vstal a od­išiel a prišiel až proti Jebuzovi, to jest proti Jeruzalemu, a s ním dvaja osed­laní osli i jeho ženina s ním.


Verš v kontexte

9 Keď po­tom vstal človek, že poj­de, on i jeho ženina i jeho mládenec, jeho svokor, otec dievčiny, mu po­vedal: Nože hľa, deň sa už na­chýlil k večeru. Prenocuj­te, prosím. Hľa, deň sa kladie, prenocuj tu, a nech sa poveselí tvoje srd­ce. Zaj­tra vstanete skoro ráno a vy­dáte sa na svoju ces­tu, a tak poj­deš do svoj­ho stánu. 10 Ale človek už nech­cel prenocovať, ale vstal a od­išiel a prišiel až proti Jebuzovi, to jest proti Jeruzalemu, a s ním dvaja osed­laní osli i jeho ženina s ním. 11 A keďže boli u Jebuzeja, a deň sa už bol veľmi na­chýlil, po­vedal mládenec svoj­mu pánovi: Prosím, poď, za­bočme do tohoto mes­ta Jebuzejov­ho a prenocuj­me v ňom.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale človek už nech­cel prenocovať, ale vstal a od­išiel a prišiel až proti Jebuzovi, to jest proti Jeruzalemu, a s ním dvaja osed­laní osli i jeho ženina s ním.

Evanjelický

10 No muž nech­cel zo­stať cez noc, ale vy­dal sa na ces­tu a prišiel pred Jebús, to je Jeruzalem; mal so sebou dva osed­lané os­ly, svoju vedľajšiu ženu a sluhu.

Ekumenický

10 Muž však už nech­cel prenocovať, ale s dvoma osed­lanými os­lami, svojou vedľajšou ženou a so sluhom sa vy­dal na ces­tu a prišiel pred Jebús, teda pred Jeruzalem.

Bible21

10 On už tam ale ne­hod­lal strávit další noc, a tak se zve­dl a se svým párem os­lů v po­stro­jích a se svou družkou vy­razil k Je­bu­su (což je Je­ruzalém).