EkumenickýSudcov19,10

Sudcov 19:10

Muž však už nech­cel prenocovať, ale s dvoma osed­lanými os­lami, svojou vedľajšou ženou a so sluhom sa vy­dal na ces­tu a prišiel pred Jebús, teda pred Jeruzalem.


Verš v kontexte

9 Muž po­tom vstal, aby sa vy­dal na ces­tu so svojou vedľajšou ženou. No jeho tesť, diev­kin otec, ho opäť pre­hováral: Po­zri, deň sa už na­chýlil; prenocuj tu a za­bav sa! Zaj­tra za­včasu vstanete a vy­dáš sa na ces­tu do svoj­ho stanu. 10 Muž však už nech­cel prenocovať, ale s dvoma osed­lanými os­lami, svojou vedľajšou ženou a so sluhom sa vy­dal na ces­tu a prišiel pred Jebús, teda pred Jeruzalem. 11 Keď boli pri Jebúse a deň už veľmi po­kročil, sluha po­vedal svoj­mu pánovi: Poď, prosím, voj­dime do toh­to jebúsej­ského mes­ta a prenocuj­me v ňom.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale človek už nech­cel prenocovať, ale vstal a od­išiel a prišiel až proti Jebuzovi, to jest proti Jeruzalemu, a s ním dvaja osed­laní osli i jeho ženina s ním.

Evanjelický

10 No muž nech­cel zo­stať cez noc, ale vy­dal sa na ces­tu a prišiel pred Jebús, to je Jeruzalem; mal so sebou dva osed­lané os­ly, svoju vedľajšiu ženu a sluhu.

Ekumenický

10 Muž však už nech­cel prenocovať, ale s dvoma osed­lanými os­lami, svojou vedľajšou ženou a so sluhom sa vy­dal na ces­tu a prišiel pred Jebús, teda pred Jeruzalem.

Bible21

10 On už tam ale ne­hod­lal strávit další noc, a tak se zve­dl a se svým párem os­lů v po­stro­jích a se svou družkou vy­razil k Je­bu­su (což je Je­ruzalém).

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček