EvanjelickýSudcov19,9

Sudcov 19:9

Nato sa zdvihol ten muž, aby sa vy­dal na ces­tu i so svojou vedľajšou ženou a so sluhom, ale jeho tesť, otec dievčaťa, mu po­vedal: Hľa, deň sa na­chýlil k večeru; prenocuj tu cez noc a cíť sa dob­re! Zaj­tra včas­ráno vstanete, vtedy odídeš do svoj­ho stanu.


Verš v kontexte

8 Na piaty deň včas­ráno sa vy­beral na ces­tu. Otec dievčaťa po­vedal: Po­sil­ni sa a zdrž sa, kým sa deň nenachýli. Obi­dvaja zasa jed­li. 9 Nato sa zdvihol ten muž, aby sa vy­dal na ces­tu i so svojou vedľajšou ženou a so sluhom, ale jeho tesť, otec dievčaťa, mu po­vedal: Hľa, deň sa na­chýlil k večeru; prenocuj tu cez noc a cíť sa dob­re! Zaj­tra včas­ráno vstanete, vtedy odídeš do svoj­ho stanu. 10 No muž nech­cel zo­stať cez noc, ale vy­dal sa na ces­tu a prišiel pred Jebús, to je Jeruzalem; mal so sebou dva osed­lané os­ly, svoju vedľajšiu ženu a sluhu.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

9 Keď po­tom vstal človek, že poj­de, on i jeho ženina i jeho mládenec, jeho svokor, otec dievčiny, mu po­vedal: Nože hľa, deň sa už na­chýlil k večeru. Prenocuj­te, prosím. Hľa, deň sa kladie, prenocuj tu, a nech sa poveselí tvoje srd­ce. Zaj­tra vstanete skoro ráno a vy­dáte sa na svoju ces­tu, a tak poj­deš do svoj­ho stánu.

Evanjelický

9 Nato sa zdvihol ten muž, aby sa vy­dal na ces­tu i so svojou vedľajšou ženou a so sluhom, ale jeho tesť, otec dievčaťa, mu po­vedal: Hľa, deň sa na­chýlil k večeru; prenocuj tu cez noc a cíť sa dob­re! Zaj­tra včas­ráno vstanete, vtedy odídeš do svoj­ho stanu.

Ekumenický

9 Muž po­tom vstal, aby sa vy­dal na ces­tu so svojou vedľajšou ženou. No jeho tesť, diev­kin otec, ho opäť pre­hováral: Po­zri, deň sa už na­chýlil; prenocuj tu a za­bav sa! Zaj­tra za­včasu vstanete a vy­dáš sa na ces­tu do svoj­ho stanu.

Bible21

9 Teh­dy muž vstal, že se svou družkou a mlá­den­cem půjdou. Dívčin otec, jeho tchán, mu ale ře­kl: „­Podívej se, den už se chýlí k veče­ru. Zůstaň­te pro­sím na noc. Vž­dyť už se smráká. Přespi tu a po­hov si. Zít­ra si přivstanete, vy­dá­te se na ces­tu a do­razí­te domů.“