EvanjelickýSudcov18,23

Sudcov 18:23

Keď za­kričali na Dánov­cov, tí sa ob­rátili a pýtali sa Míchu: Čo chceš, že si zvolal svojich ľudí?


Verš v kontexte

22 Keď sa vzdialili od Míchov­ho domu, po­zvolávali sa mužovia, čo bývali v domoch pri Míchovom dome, a do­stih­li Dánov­cov. 23 Keď za­kričali na Dánov­cov, tí sa ob­rátili a pýtali sa Míchu: Čo chceš, že si zvolal svojich ľudí? 24 Od­povedal: Vzali ste mojich bohov, ktorých som si zhotovil, aj s kňazom, a od­išli ste. Čo mi tu ešte zo­stáva? Ešte sa ma pýtate: Čo ti je?

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

23 A volali na synov Dánových, ktorí však ob­rátili svoju tvár a po­vedali Míchovi: Čo chceš, že si prišiel s toľkými ľuďmi?

Evanjelický

23 Keď za­kričali na Dánov­cov, tí sa ob­rátili a pýtali sa Míchu: Čo chceš, že si zvolal svojich ľudí?

Ekumenický

23 Boli už ďaleko od Míchov­ho domu, keď boli po­zvolávaní muži z domov susediacich s Míchovým domom a do­honili Dánov­cov.

Bible21

23 Vo­la­li za ni­mi, až se k nim Danovi synové otoči­li a řek­li Mí­kovi: „Co ti je? Pro­č jste se tak sběhli?“