EvanjelickýSkutky28,29

Skutky 28:29

Skutky apoštolov

[Ako to po­vedal, Židia od­išli, hádajúc sa medzi sebou.]


Verš v kontexte

28 Vedz­te teda, že je k po­hanom po­slané toto spasenie Božie a oni budú počúvať. 29 [Ako to po­vedal, Židia od­išli, hádajúc sa medzi sebou.] 30 Pavel zo­stal po­tom celé dva roky v najatom byte, prijímal všet­kých, ktorí pri­chádzali k nemu

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

29 A keď to po­vedal, od­išli Židia veľmi sa medzi sebou do­hadujúc.

Evanjelický

29 [Ako to po­vedal, Židia od­išli, hádajúc sa medzi sebou.]

Ekumenický

29 Pavol os­tal celé dva roky vo svojom najatom byte a prijímal všet­kých, ktorí k nemu pri­chádzali.