EkumenickýSkutky28,29

Skutky 28:29

Skutky apoštolov

Pavol os­tal celé dva roky vo svojom najatom byte a prijímal všet­kých, ktorí k nemu pri­chádzali.


Verš v kontexte

28 Vedz­te teda, že táto Božia spása je po­slaná po­hanom a oni budú počúvať. 29 Pavol os­tal celé dva roky vo svojom najatom byte a prijímal všet­kých, ktorí k nemu pri­chádzali. 30 Ohlasoval Božie kráľov­stvo a učil o Pánovi Ježišovi Kris­tovi s úplnou od­vahou a bez pre­kážok.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

29 A keď to po­vedal, od­išli Židia veľmi sa medzi sebou do­hadujúc.

Evanjelický

29 [Ako to po­vedal, Židia od­išli, hádajúc sa medzi sebou.]

Ekumenický

29 Pavol os­tal celé dva roky vo svojom najatom byte a prijímal všet­kých, ktorí k nemu pri­chádzali.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček