EvanjelickýSkutky28,28

Skutky 28:28

Skutky apoštolov

Vedz­te teda, že je k po­hanom po­slané toto spasenie Božie a oni budú počúvať.


Verš v kontexte

27 Lebo otupelo srd­ce toh­to ľudu a ťažko počúvajú ušami, a zažmúrili oči, aby ne­videli očami a ne­počuli ušami a nechápali srd­com a ne­ob­rátili sa, aby som ich ne­u­zdravil. 28 Vedz­te teda, že je k po­hanom po­slané toto spasenie Božie a oni budú počúvať. 29 [Ako to po­vedal, Židia od­išli, hádajúc sa medzi sebou.]

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

28 Nech vám je teda známe, že je po­hanom po­slané toto spasenie Božie, a oni aj budú počúvať.

Evanjelický

28 Vedz­te teda, že je k po­hanom po­slané toto spasenie Božie a oni budú počúvať.

Ekumenický

28 Vedz­te teda, že táto Božia spása je po­slaná po­hanom a oni budú počúvať.

Bible21

28 Pro­to věz­te, že Boží spása byla po­s­lá­na po­hanům. Oni uslyší!“