RoháčekSkutky28,29

Skutky 28:29

Skutky apoštolov

A keď to po­vedal, od­išli Židia veľmi sa medzi sebou do­hadujúc.


Verš v kontexte

28 Nech vám je teda známe, že je po­hanom po­slané toto spasenie Božie, a oni aj budú počúvať. 29 A keď to po­vedal, od­išli Židia veľmi sa medzi sebou do­hadujúc. 30 A Pavel zo­stal celé dva roky v byte, ktorý si sám najal, a prijímal všet­kých, ktorí pri­chádzali k ne­mu,

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

29 A keď to po­vedal, od­išli Židia veľmi sa medzi sebou do­hadujúc.

Evanjelický

29 [Ako to po­vedal, Židia od­išli, hádajúc sa medzi sebou.]

Ekumenický

29 Pavol os­tal celé dva roky vo svojom najatom byte a prijímal všet­kých, ktorí k nemu pri­chádzali.