EvanjelickýRimanom3,6

Rimanom 3:6

List Rimanom

Vôbec nie! Veď ako by po­tom súdil Boh svet?


Verš v kontexte

5 Keď však naša ne­právosť Božiu spravod­livosť do­kazuje, čo po­vieme? Či Boh nie je ne­spravod­livý - po ľud­sky hovorím - keď uvaľuje svoj hnev? 6 Vôbec nie! Veď ako by po­tom súdil Boh svet? 7 A keď sa prav­da Božia mojou lžou roz­hoj­nila Jemu na slávu, prečo mám byť ešte ako hriešnik súdený?

späť na Rimanom, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 Nech sa ne­stane! Lebo veď ako by po­tom súdil Bôh svet?

Evanjelický

6 Vôbec nie! Veď ako by po­tom súdil Boh svet?

Ekumenický

6 Určite nie! Veď inak ako by mohol Boh súdiť svet?

Bible21

6 V žádném případě! Vž­dyť jak by po­tom Bůh sou­dil svět?